Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Om oss

Kystlaget Viken ble dannet den 10. januar 1980 og hadde da navnet Båtlaget Viken. Viken ble det første kystlaget som ble endel av det da nyoppstartete Forbundet KYSTEN

Navnet ble forandret til Kystlaget Viken i 1985 og har helt siden starten hatt hovedtilholdssted ute på Bygdøy/Sjøfartsmuseet, nå Norsk Maritimt Museum.


Historikk:

 

For de fleste av oss, med unntak av de som deltok i prosessene

tenkte formannen at det kunne være fint med et tilbakeblikk

på dannelsen av Kystlaget Viken og Forbundet KYSTEN. Dette henger sammen da

Forbundet KYSTEN utgår av Forening for bevaring av eldre seilfartøyer

(Heretter kalt Foreningen) og Båtlaget for bevaring av tradisjonelle

norske båttyper (heretter kalt Båtlaget). Båtlaget ble etablert

13. mai 1975 og den som drev prosessen fram var Jon Bojer

Godal. Senere kjent for verket «Nordlandsbåten og Åfjordbåten»

som han skrev mesteparten av sammen med Gunnar Eldjarn. En

annen sterk medspiller var Arne Emil Christensen, senere professor

ved universitetet i Oslo spesialist på båtbyggingshistorie i jernalder

og vikingtid samt en hyppig skribent i bladet KYSTEN gjennom

mange år blant annet (Midtsidebåten).

 

Kystlaget Viken, eller Båtlaget Viken (Råtalaget) som det ble kalt i de første

årene kommer fra Foreningen som ble dannet 25. november 1976.

Opphavsmannen til ideen om Foreningen var Svein Molaug på

Sjøfartsmuseet. Her kom Tryggen Larsen og Arne Gjøen inn. Og

da spesielt Tryggen som drev dette fram mot etableringen av

Forbundet KYSTEN og fortsatte som leder etterpå. Denne foreningen

var landsomfattende og inngikk i det nystartede Forbundet Kysten

den 14. september 1979. Derfor ble det allerede på stiftelsesmøtet

til Forbundet Kysten bestemt at det skulle startes et lokallag for

Osloregionen.

 

Ved dannelsen av Forbundet KYSTEN, som overtok en stor del av

Foreningens styre, ble Arne Gjøen som formann bedt om å danne

en forberedende komité som skulle ta seg av lokalforeningens fortsatte

drift. I tillegg skulle han utarbeide forslag til vedtekter og program

for den nye foreningen som skulle bli det første lokallag i

Forbundet Kysten.

 

Så er vi tilstede på Norsk Sjøfartsmuseum den 10. januar 1980

kl 1945.

Da avholdes konstituerende møte på Norsk Sjøfartsmuseum med

ca. 50 interesserte tilstede. Freddy Larsen åpnet møtet kl. 1945 ved

å ønske velkommen. Han orienterte om den spesielle bakgrunnen

for årsmøtet, som innebar at foreningen fra å være en landsomfattende

forening nå vil gå over til å være en lokalavdeling under forbundet

Kysten, som ble dannet høsten 1979. Lokalforeningen

skulle nå foruten sine egne medlemmer også favne det tidligere

Båtlagets medlemmer i Oslo-området. Her ble det vedtatt vedtekter

og navn på den nye lokalforeningen som fikk navnet «Båtlaget

Viken», forening for bevaring av eldre robåter og seilfartøyer».

Som formann ble valgt Freddy Larsen. De øvrige medlemmer i

styret var Bjørn Skauge (Nestformann), Kristian Qvale

(Kasserer), Ragnar Been (Sekretær), Arne Gjøen, Tore Fossgard

og Ulf Mikaelsen.

 

Når det gjelder avis så var de raskt ute med infobladet «Båtlaget Viken»

og greide hele 5 utgivelser i stiftelsesåret 1980! Tidlig kom Viken i avisene også,

allerede 4. mars 1980 stod følgende i Arbeiderbladet: «Arbeidet

med å bevare restene av vår gamle kystkultur ser nå ut til å komme

i fastere former. Foreningen med det tungvinte navnet Foreningen

for bevaring av eldre seilfartøyer er i løpet av høsten/vinteren avløst

av Forbundet KYSTEN og lokalavdelingen for områdene rundt

Oslofjorden har fått navnet Båtlaget Viken».

 

Dette er bare et kort resymé over hva som skjedde på 70-tallet da

enkelte framsynte tok tak for å berge vår kystkulturelle arv før den

havna på dynga. Og det var i siste liten! Tore Gramnæs Jacobsen

 

 

You are here: Home Om oss