Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aktivitet

 Siste INFO pr 27. feb 2020

 Program i skur 28 fram til 1. april

 04.Mars kl 1900  Foredraget Heart Of Oak med Caroline Serck-Hanssen. Gjennom ord, bilder og toner tar Caroline Serck-Hanssen oss 200 år tilbake i tid, og forteller om livet i Royal Navy under Napoleonskrigene. Danmark-Norge var i krig med Storbritannia i årene 1807-14, og mange steder langs norskekysten ble det utkjempet blodige trefninger.
I lysbildeforedraget blir vi bedre kjent med seilfartøyene og deres besetninger. Hvordan ble sjøfolkene rekruttert, hva var deres daglige rutiner og hva spiste de? Vi får blant annet høre om straffemetoder, sjøslag og skipslegens arbeid. Visste du forresten at det var vanlig med kvinner om bord på datidens krigsskip?


11.mars kl 1800 Da besøker vi galeasen "Dyrafjeld" fra 1889 på Sollerudstranda!! (Lysaker)                Møt opp, en sjelden anledning!

18.mars kl 1900 Årsmøte

 

25 mars  kl 1800Filmklubb.

 I Skur 29 har OMK og kystlaget flere båter og hver torsdag er det aktivitet i skuret. Kom gjerne innom! I løpet av vinteren kommer kystlaget til å sette opp båndsag, tykkelseshøvel og koble dem til avsaget. På torsdagene er tanken at kystlagets medlemmer kan bruke maskinene til egne prosjekter eller formål.

Sjøhuset
Oppbevaring av brennbare materialer og kjemikalier i Sjøhuset
 Som tidligere kommunisert var dugnaden søndag 16. februar meget vellykket og vi har fått meget positive tilbakemeldinger fra Norsk Maritimt Museum(NMM). Takk igjen til alle for strålende innsats og det lover godt for vår og sommersesongen på Sjøhuset.
NMM har hatt og vil få nye inspeksjoner fra arbeidstilsynet vedrørende helse miljø og sikkerhet(HMS) og av brannvesenet på brannsikkerhet.Vi har derfor nå gjennomgått med NMM de krav som er gjeldende for HMS og brannsikkerhet.Det kommer også krav fra sertifiseringsprosessen som NNM gjennomfører for å bli sertifisert som "Miljøfyrtårn".
Følgende er nå gjeldende for Sjøhuset:
  * Brennbare materialer som maling, lakk, bensin, oljer, White- og rød sprit, kjemikalier og andre løsemidler skal oppbevares i brannsikkert skap med avtrekk.
* Produktene skal oppbevares i original emballasje og ha produkt datablad.
* Det skal være adgangskontroll til der produktene oppbevares og installeres skapet uteskal det være låst.
NMM kan ta ansvar for oppbevaring av noen kjemikalier og også låne ut noe av eget lager. Men som følge av plassmangel vil dette være begrenset.Det ble konkludert med at de brennbare materialene og kjemikalier som nå står i Saltboden og som er av kategorien nevnt over må fjernes fra Sjøhuset.
Jeg ber derfor de som har produkter av nevnte kategorier lagret i Saltboden kontakte meg så dere kan avtale henting av det dere vil ta vare på. Det er snakk om det som står i de to stål skapene og det som er plassert på gulvet.
Forbudet kan virke unødig strengt men sett i lys av at Sjøhuset er en 150 år gammel historisk trebygning som vi minst av alt vil se gå opp i flammer må vi gjøre vårt beste for å etterleve myndighets kravene.Kravene er også satt som følge av forsikrings relaterte grunner.
Bjørn Morten Olesen
Mobil: 97 00 91 75
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

 


 

 

 

 

  

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen bilder fra de siste aktiviteter. Vårpusseseminar, Julegrøten, Julemarked på Folkemuseet,Fenderfletting,  Russisk aften med over 40 tilstede!, filmkveld i skur 28 med 18 personer tilstede, besøk på Oslofjordmuseet med 18 personer tilstede og Råseil/Fiskesuppe ute på Steilene med 40 personer tilstede!

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home Nyheter Aktivitet